įmonių steigimas

Lietuvoje gali būti steigiamos įvairių formų įmonės: uždarosios akcinės bendrovės, akcinės bendrovės, individualios įmonės, asociacijos, užsienio kapitalo ir bendrų su užsienio kapitalu įmonės ir kt. Įvairių įmonių steigimas ir atitinkamos procedūros yra panašios. Bendrosios įmonių steigimo taisyklės yra nustatytos Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, o detalėsnės – atskirų įmonių veiklą reglamentuojančiuose įstatymuose.

Lietuvoje populiariausia įmonės teisinė forma yra uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB). Ją steigiant, pirmiausia reikia sugalvoti pavadinimą. UAB pavadinimas negali visas straipsnis