Kovo 9 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybėje penkiems geriausiems 2015 m. mokytojams buvo įteiktos Metų mokytojo premijos. Keturi iš jų – LEU absolventai.

Metų mokytojais tapo Kauno Kazio Griniaus progimnazijos istorijos mokytoja ekspertė, Lietuvos edukologijos universiteto (LEU) absolventė Lina Kostiukovienė, VšĮ Kauno technologijos universiteto gimnazijos chemijos mokytoja ekspertė, LEU absolventė Birutė Maciulevičienė, Visagino Česlovo Sasnausko menų mokyklos Dainavimo skyriaus vedėja, dainavimo mokytoja ekspertė, LEU absolventė Vita Pimpienė, Šiaulių r. Kuršėnų Pavenčių mokyklos anglų kalbos mokytoja ekspertė Stasė Riškienė ir Alytaus Putinų gimnazijos ekonomikos mokytojas, LEU absolventas Donatas Vasiliauskas.

Kauno Kazio Griniaus progimnazijos istorijos mokytoja ekspertė, universitete baigusi istoriją, L. Kostiukovienė – bendruomenės lyderė, ugdomosios veiklos organizatorė, lektorė, pedagoginių stažuočių vadovė (mentorė), įvairių darbo grupių narė. Pedagogė konsultuoja ugdymo turinio planavimo, pamokos uždavinių formulavimo, šiuolaikinės pamokos organizavimo, efektyvių mokymo metodų pasirinkimo, mokinių pažangos stebėjimo, fiksavimo, mokinių bendrųjų kompetencijų ugdymo klausimais. Mokytoja vadovauja Kauno miesto švietimo įstaigų istorijos mokytojų metodiniam būreliui. Ji nuolat veda atviras ir nuotolines interaktyvias pamokas Kauno miesto ir šalies mokytojams, rengia edukacines programas. 2012 m. tapo Metų mokytoja Kauno mieste, 2014 m. Kauno pedagogų kvalifikacijos centro organizuotame konkurse tapo Metų švietėja, Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra mokytojai įteikė apdovanojimą „Naujovių nešėja“.

VšĮ Kauno technologijos universiteto gimnazijos chemijos mokytoja ekspertė, universitete baigusi chemiją, B. Maciulevičienė – aktyvi visuomenininkė, gerai žinoma ne tik Kauno mieste, bet ir šalyje, svetur. Kūrybinga, energinga, atsakinga ir reikli pedagogė, mylima mokinių ir jų tėvų. Neatsitiktinai 2015 m. gimnazijos alumnai B. Maciulevičienei įteikė Metų mokytojo apdovanojimą, kuris tradiciškai atitenka mokinių išrinktam mokytojui. 2011 m. B. Maciulevičienė tapo Kauno miesto Metų mokytoja, 2012 m. apdovanota Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino medaliu. Chemijos mokytoja yra išugdžiusi ne vieną jaunąjį talentą, jos rengti mokiniai kiekvienais metais atstovauja Lietuvai tarptautinėse olimpiadose, konkursuose ir tampa laureatais. 2015 m. pelnyti laimėjimai – bronzos medalis tarptautinėje chemijos olimpiadoje Azerbaidžane, aukso medalis Europos Sąjungos gamtos mokslų olimpiadoje Austrijoje, trys bronzos medaliai tarptautinėje jaunių gamtos mokslų olimpiadoje Pietų Korėjoje. Pedagogės ugdytiniai sėkmingai tęsia studijas stipriausiuose Lietuvos, prestižiniuose Europos (pavyzdžiui, Kembridžo) universitetuose. Nuo 2009 m. B. Maciulevičienė vadovauja Kauno miesto chemijos metodiniam būreliui. Nuo 2008 m. ji – kasmetinės Kauno miesto moksleivių chemijos olimpiados organizatorė, Kauno miesto 8-ųjų klasių chemijos konkurso „Jaunieji chemikai“ iniciatorė ir organizatorė. Mokytoja dalijasi sukaupta pedagogine ir dalykine patirtimi su kolegomis. Pedagogė yra parengusi metodinį leidinį „Chemijos užduotys 9–10 kl. gabiems mokiniams“, yra viena iš leidinių „Chemijos žinynas“, „Chemijos struktūrizuotos užduotys“, „Greitkelis į gimnaziją“ autorių.

Visagino Česlovo Sasnausko menų mokyklos Dainavimo skyriaus vedėja, dainavimo mokytoja ekspertė, 2006 m. Vilniaus pedagoginiame universitete (VPU, dabar – LEU) baigusi muzikos pedagogiką, V. Pimpienė – talentinga pedagogė, išugdžiusi ne vieną respublikinių ir tarptautinių konkursų laureatą. Svarbus pedagogės talento aspektas – gebėjimas į meninės kūrybos ir muzikinę veiklą įtraukti tautinių mažumų vaikus. Mokytoja su savo auklėtiniais aktyviai koncertuoja ne tik mokyklos, miesto, bet ir įvairiuose šalies renginiuose, dalyvauja tarptautiniuose konkursuose, televizijos laidose. Televizijos konkurse „Dainų dainelė“ dalyvavo 160 V. Pimpienės paruoštų kolektyvų, iš kurių 32 tapo laureatais. Daugiau nei 20 buvusių V. Pimpienės mokinių tęsia muzikos studijas šalies ir užsienio aukštosiose mokyklose, kolegijose, Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje. Pedagogė išugdė daug žymių ir gabių šalies dainininkų (Oną Kolobovaitę, Ilją Aksionovą ir kt.), sukūrė dainavimo skyriaus ugdymo programą, rengia kvalifikacijos kėlimo seminarus, konsultuoja dainavimo dėstymo metodikos klausimais. Pedagogė yra neįgaliųjų vaikų ir jaunimo festivalio „Nepasiduok“ organizatorė.

Alytaus Putinų gimnazijos ekonomikos mokytojo, 2010 m. VPU baigusio ekonomikos studijas, D. Vasiliausko pastangomis gimnazijoje įkurta pirmoji mokomoji moksleivių bendrovė (MMB). 2013 m. Belgijoje vykusioje Europos MMB mugėje jo vadovaujama bendrovė iškovojo 3 vietą geriausio produkto kategorijoje. D. Vasiliauskas surado gerus socialinius partnerius („Lietuvos Junior Achievement“, DNB bankas, Alytaus kolegija, Alytaus krašto verslininkų asociacija ir kt.) ir gimnazijoje įkūrė Socialinio verslumo mokyklą. Tai neformalaus ugdymo mokykla, kurioje mokiniai ugdosi verslumo gebėjimus per praktinę veiklą. Per 3 darbo gimnazijoje metus mokytojas su moksleiviais įkūrė 15 MMB. D. Vasiliauskas organizuoja vasaros verslumo stovyklas Alytaus miesto ir rajono moksleiviams. Pedagogas mokymo procese aktyviai naudoja modernius mokymo metodus ir šiuolaikines technologijas, įkūrė interneto svetainę www.verslumomokymai.lt, kurioje pateikiama daug informacijos apie ugdymo procesą, moksleivių pasiekimus. D. Vasiliauskas pirmas Lietuvoje įgyvendino trumpų, patrauklių vaizdo pamokų idėją, sulaukusią gerų ne tik moksleivių, bet ir visos Lietuvos ekonomikos mokytojų, studentų atsiliepimų.

Metų mokytojo premija skiriama už reikšmingiausius pedagogikos srities darbus, visuomenės demokratinės kultūros, bendražmogiškų ir pilietinių vertybių ugdymą. Premiją kasmet skiria švietimo ir mokslo ministras. Kandidatus premijai gauti teikia mokyklų vadovų ir mokytojų asociacijos, švietimo įstaigų steigėjai, taip pat Švietimo ir mokslo ministerija (ŠMM). Premijos dydis – 4 560 Eur.

Metų mokytojo premiją ŠMM įsteigė 1998-aisiais. Šiomis premijomis jau apdovanoti 37 LEU absolventai.

ŠMM ir LEU informacija

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *